click

เพลงนมัสการที่ใช้ในนิเวศอธิษฐาน

 

เพลงนมัสการที่เราใช้ในนิเวศอธิษฐานประเทศไทยมาจากหลายๆ แหล่งด้วยกันครับ เพราะเรามีผู้นำนมัสการหลายท่าน บางครั้งก็มาจากบทเพลงที่เราใช้กันอยู่ในคริสตจักร บางครั้งก็มาจากเพลงบทใหม่ที่พระเจ้าทรงให้ในระหว่างการนมัสการและอธิษฐาน บทเพลงเหล่านี้ล้วนมีขึ้นเพื่อถวายพระสิริ และการนมัสการแด่พระเจ้า บางบทเพลงเป็นเพลงที่ร้องเพื่อวิงวอนต่อพระเจ้าเผื่ออิสราเอล...

บทเพลงดีดี

Update ล่าสุด : 3 Feb 2011

ฉันได้ทูลขอ
ให้ข้าอยู่ในพระนิเวศ
(วันเดียวในนิเวศพระองค์
)
สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
ที่ทรงนำทาง
Shalom Jerusalem
โปรดส่งการเจิม
ข้าจะรักและบูชา
เพียงผู้เดียว
เพราะพระนามบริสุทธิ์
คู่ควร
พระสิริ
พระเยซู ขอทรงเป็นศูนย์กลาง
นมัสการ
ใครจะเติมหัวใจ
อโดนาย
เหนือโลกา
ความรักพระองค์ใหญ่หลวง
เวลาของเอลียาห์
ยิ่งเสาะหาพระองค์
นำข้าใกล้พระองค์
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
พระเยซูุเป็นที่รักของข้า
เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็ม
ขอการช่วยกู้เพื่ออิสราเอล
บารุค ฮาบา พรจงมีแด่นามผู้มา
ในเวลานมัสการ
ต้องการพระองค์
บนบัลลังก์
ผู้เดียวที่ข้าวางใจ
ข้าขอมอบถวาย
Dance with me
หัวใจที่นมัสการ
ฉันเป็นที่รักยิ่ง
พระบิดา
พระบิดาในสวรรค์
นมัสการในสวรรค์
ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่
เจ้าสาว
พระองค์ดี

นำข้าใกล้พระองค์ (Draw Me Close)

โดย Kelly Carpenter - 1994 Mercy / Vineyard Publishing

 


thop9

ฟังการนมัสการและอธิษฐาน
ในนิเวศอธิษฐานย้อนหลัง

 
 

thop thop2 thop3 thop4 thop5 thop8