เพลงจากคำเทศนาบนภูเขา ร้องเพลงพระคำ

การนำ พระคำ จาก คำเทศนาบนภูเขามาร้องเป็นเพลง


และ การนำพระคำ มาใช้ในการนมัสการ ระหว่างการนมัสการในห้องอธิษฐาน

 

ไฟล์แรก เป็น คำเทศนาบนภูเขา  คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็น

ไฟล์ที่สอง คือ ฮาบากุ บทที่ 3ถึงแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน หรือ

ท่านสามารถฟังไฟล์ย้อนหลังได้   โดยคลิกไฟล์ mp3 ในกล่องข้างล่างคะ 

Flash required

Powered by www.477internet.com