หนังสือ วิวรณ์

วิวรณ์

ศึกษาหนังสือ วิวรณ์    สอนโดย อ.สุวัฒน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ ( ฺBsc. Health Science, Mahidol University, M Divinity, Asbury Theological Seminary, USA.)

สอนโดยอ้างอิง เนื้อหาการสอน ของ Mike Bickle : http://mikebickle.org/resources/series/studies-in-the-book-of-revelation

เชิญคลิกไฟล์ในกล่อง ข้างล่างได้

Flash required

สนใจอยากศึกษาหนังสือวิวรณ์ ในรายละเอียด ไปที่ ห้องเรียนย้อนหลัง ภายใต้หัวข้า ยุคสุดท้าย เรียน อีก 6 ชม ได้ ไปที่ http://www.t-hop.org/home/category/playback-mp3/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5/

 

IMG_20140811_120348IMG_20151017_135205

IMG_20151024_200711

Powered by www.477internet.com