หนังสือ วิวรณ์

วิวรณ์

ศึกษาหนังสือ วิวรณ์    สอนโดย อ.สุวัฒน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ ( ฺBsc. Health Science, Mahidol University, M Divinity, Asbury Theological Seminary, USA.)

สอนโดยอ้างอิง เนื้อหาการสอน ของ Mike Bickle : http://mikebickle.org/resources/series/studies-in-the-book-of-revelation

 

 

IMG_20140811_120348IMG_20151017_135205

IMG_20151024_200711

Powered by www.477internet.com