ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 5-6

end time background vdo
เราจะตอบสนองต่อเรื่องยุคสุดท้ายอย่างไร


แตรอันที่ 7 เป่า พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง

การพิพากษา 21 อย่าง ( 7–7-7)

ช่วงสามปีครึ่งสุดท้าย ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมา

เพลงใหม่ เยรูซาเล็มใหม่ <———-คลิ๊ก

Powered by www.477internet.com