ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 1-2

end-times

ศึกษาหนังสือวิวรณ์   เพื่อทำความเข้าใจ วาระแห่งยุคสุดท้าย

จาก อาจารย์  Philip Woltz

ตอนที่ 2 พระลักษณะของพระเยซูในหนังสือ วิวรณ์

พระลักษณะของพระเยซูต่อ

คลิก –>  ดูตอน 3-4 ได้ในหน้าใหม่  ได้     ภายใต้ ห้องเรียน ย้อนหลัง –ยุคสุดท้าย

 

 

บัญชี THOPpage3Slide1Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11การรื้อฟื้น intimacy and การครอบครอง

 

 

Powered by www.477internet.com