นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ-ห้องอธิษฐานเดือนมีนาคม2016

 popFB_IMG_1443881242894 (1)

สดจากห้องอธิษฐาน เพลงบทใหม่  devotional worship ,worship with the word & intercession

และ สามารถดาวน์โหลด ห้องอธิษฐานเดือน มค.  กพ. 2016 ได้ที่ลิ้งค์ล่างสุดเพจ

 

prophetic worship

ห้องอธิษฐานเดือน มค -กพ.2016  สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่

Jan

https://onedrive.live.com/redir?resid=951E9623C039CFAE!3233&authkey=!AALsvhzIbj2ntfk&ithint=folder%2c

Feb

https://onedrive.live.com/redir?resid=951E9623C039CFAE!6772&authkey=!APqUisLXSVdjwqg&ithint=folder%2c

Mar

https://onedrive.live.com/redir?resid=951E9623C039CFAE!6907&authkey=!ANJZ8v539tMwOgA&ithint=folder%2c

Powered by www.477internet.com