นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ เดือน กค .16

bkkhop family photo

 

ท่านสามารถติดตามดู การบันทึกการถ่ายทอดสด  ต่อไป ได้ที่ ช่องของนิเวศอธิษฐานประเทศไทย ทาง  youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCYfx71EX05qntEHRfLoH3Aw

 

Powered by www.477internet.com