การสำรวจพระคัมภีร์ เดิม และ ใหม่

OT n NT survey

วิชาสำรวจพระคัมภีร์เดิมและใหม่  เปิด สอนให้เห็นภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ สอนโดย อ.สุวัฒน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ ( ฺBsc. Health Science, Mahidol University, M Divinity, Asbury Theological Seminary, USA.)

เชิญคลิกไฟล์ในกล่อง ข้างล่างได้

ท่านสามารถคลิ๊กไฟล์ เอกสารได้ในเดือน พย.2015

Flash required
Powered by www.477internet.com