24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน

onething

onething

24 hrs of Prayer and Worship

ขอเชิญชวนมาร่วมนมัสการอธิษฐาน 24 ชม วันที่ 26-27 กย.2014 ณ คริสตจักรใจสมาน

19.00 น วันศุกร์ ถึง 19.00 น วันเสาร์

เข้าร่วม นมัสการอธิษฐาน  online ไปที่ 
http://www.t-hop.org/home/live-room/24hrs-prayer/

Powered by www.477internet.com