เพลงใหม่ ” เธอผู้เป็นที่รัก”

การนมัสการ ลงลึกในสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า  ต้องการ เนื้อหา ภาษา ที่สื่อสารถึงหัวใจของพระเจ้าที่มีต่อเรา  และ สื่อสารความต้องการของหัวใจเราต่อพระเจ้า  มีเพลง แปล และ เพลงแต่งมากมายที่สะท้อนการเปิดเผยสำแดง  และ ความจริงจากพระคำ   นี่เป็นเพลงส่วนหนึ่งคะ  เธอผู้เป็นที่รัก

 

Powered by www.477internet.com