เพลงบทใหม่จาก นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ

pop บทเพลงที่หลั่งไหลจากหัวใจของการนมัสการ  เพ่งมองดูที่ความงดงามของพระเจ้า  โดย อ เกรียงศักดิ์  โพธาราม

Powered by www.477internet.com