การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ (ตัวอย่าง)

การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ ตัวอย่าง

นมัสการ ด้วยพระคำใช้ บทเพลงโซโลมอน 1.1-4  และ อธิษฐานวิงวอนด้วย เอเฟซัส บทที่3

บทเพลงขอเพียงได้ใกล้ชิดกับพระองค์

 

satPR71396534933732

Powered by www.477internet.com