ชีวิตผู้นำ ชีวิตดาวิด

David-preteen

บทเรียนสำหรับผู้นำคนรุ่นใหม่ โดยเรียนรู้จากชีวิตดาวิด  แบบอย่างผู้นำที่รู้ใจและทำตามใจพระเจ้า  สอนโดย อ สุวัฒน์  ไพบูลย์เกษมสุทธิ  ในวันเสาร์ ณ นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ

 
การเรียนการสอนจะ ดำเนินต่อไป ใน เดือน สค นี้คะ ท่านสามารถไปเรียนต่อที่ นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ 14.00-15.00 น. ไม่เสียค่าลงทะเบียนคะ

Powered by www.477internet.com