ชุมชนคนอธิษฐาน (Community)

convergence_1บ้านอธิษฐาน concept copy

บ้านอธิษฐาน มีทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 12.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

สถานที่ : รามคำแหง ซอย 152

 

 

 

 

สามารถดูย้อนหลัง บ้านอธิษฐาน ได้ที่

Powered by www.477internet.com