เพลงแปล It’s my joy to love ชื่นใจที่ได้รักพระองค์
เพลงแปล-ทรงนำการฟื้นใจ-Restoration
เพลง ชื่นชมยินดี จาก GHOP ชุมพร
เพลงบทใหม่จาก นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ
เพลงงดงาม งดงาม คือ พระองค์
เพลงจาก ฮาบากุ 3-17-19
เพลง เยรูซาเล็มใหม่
เพลงจากคำเทศนาบนภูเขา ร้องเพลงพระคำ
นิเวศอธิษฐานเมืองชุมพร บทเพลง2
นิเวศอธิษฐานเมืองชุมพร– บทเพลง 1
เพลง เธอผู้เป็นที่รักยิ่ง และ องค์เจ้าบ่าว
การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ (ตัวอย่าง)
เพลงพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ
เพลง ทรงเติมเต็มล้นหัวใจ
ฺBkkHOP ห้องอธิษฐาน เดือน กันยายน
นมัสการอธิษฐาน ด้วย บทเพลงอิสราเอล โดย มาร์ติน
เพลง : Jerusalem of Gold
พระองค์ดี
เจ้าสาว
ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่
นมัสการในสวรรค์
พระบิดาในสวรรค์
พระบิดา
ฉันเป็นที่รักยิ่ง
หัวใจที่นมัสการ
Dance with me
ข้าขอมอบถวาย
ผู้เดียวที่ข้าวางใจ
บนบัลลังก์
ต้องการพระองค์
Powered by www.477internet.com