นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ เดือน กค .16
12 Hrs BURN นมัสการอธิษฐาน 12 ชม เดือน มิย 16
การถ่ายทอดสดห้องอธิษฐาน ผ่าน youtube เดือนมิย
การนมัสการอธิษฐานของเด็กๆ เดือน พค 2016
นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ-ห้องอธิษฐานเดือนมีนาคม2016
12 ชม. นมัสการอธิษฐาน 25-26 มีค.16
ประกาศ ตารางกิจกรรม เดือน พย.2015
อธิษฐานทั้งกลางวัน กลางคืน ทำไม?
ห้องอธิษฐานเดือน สค-ตค 2015
ห้องอธิษฐาน เดือน พค.-กค 2015 ( ดาว์นโหลด)
ห้องอธิษฐาน มค-พค. 2015
เพลงบทใหม่จาก นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ
เพลงงดงาม งดงาม คือ พระองค์
เพลงจาก ฮาบากุ 3-17-19
เพลง เยรูซาเล็มใหม่
เพลงจากคำเทศนาบนภูเขา ร้องเพลงพระคำ
นิเวศอธิษฐานเมืองชุมพร บทเพลง2
นิเวศอธิษฐานเมืองชุมพร– บทเพลง 1
เพลง เธอผู้เป็นที่รักยิ่ง และ องค์เจ้าบ่าว
การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ (ตัวอย่าง)
เพลงพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ
ห้องอธิษฐานเดือน ตค-พย 2014
BKKHOP ห้องอธิษฐานเดือน ตุลาคม 14
ฺBkkHOP ห้องอธิษฐาน เดือน กันยายน
นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ BkkHOP เดือน สิงหาคม
นิเวศนอธิษฐานกรุงเทพ ห้องอธิษฐานเดือน กค.2014
นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ ห้องอธิษฐานเดือน มิย 2014
ฺBurn Internship มิย – กค 2014
ฺนมัสการอธิษฐาน 24 ชม Gateway to Glory 13-14 มิย.2014
นมัสการอธิษฐานด้วย พิณและขันทองคำ Burn: 24 พค.2014
Powered by www.477internet.com