ประสบการณ์กับพระเจ้า พระบิดา
12 Hrs BURN นมัสการอธิษฐาน 12 ชม เดือน มิย 16
เดินกับพระเจ้าในความชอบธรรม ( Life in Godliness)
นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ-ห้องอธิษฐานเดือนมีนาคม2016
เพลงแปล It’s my joy to love ชื่นใจที่ได้รักพระองค์
เพลงแปล-ทรงนำการฟื้นใจ-Restoration
เพลงจาก ฮาบากุ 3-17-19
เพลงจากคำเทศนาบนภูเขา ร้องเพลงพระคำ
นิเวศอธิษฐานเมืองชุมพร– บทเพลง 1
เพลง เธอผู้เป็นที่รักยิ่ง และ องค์เจ้าบ่าว
การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ (ตัวอย่าง)
เพลงพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ
เพลง ทรงเติมเต็มล้นหัวใจ
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 1-2
เพลงใหม่ ” เธอผู้เป็นที่รัก”
การอบรมสร้างทีมนำนมัสการอธิษฐาน
การให้อภัยที่เหนือธรรมชาติ
เรื่อง OneThing สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
แนะนำนิเวศอธิษฐาน ที่ คจ พลับพลา 13 มค 13
ความเป็นมา ของนิเวศอธิษฐาน
ห้องอธิษฐาน และ ทีม
ทำไมคริสเตียนจึงไม่มาอธิษฐานกัน
การครอบครอง และ การเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า
พาชมอิสราเอล : Israel Slideshow
Pray Mission-Golden Triangle
Powered by www.477internet.com