ชีวิตผู้นำ ชีวิตดาวิด
นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ เดือน กค .16
12 Hrs BURN นมัสการอธิษฐาน 12 ชม เดือน มิย 16
การถ่ายทอดสดห้องอธิษฐาน ผ่าน youtube เดือนมิย
เดินกับพระเจ้าในความชอบธรรม ( Life in Godliness)
นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ-ห้องอธิษฐานเดือนมีนาคม2016
ตารางกิจกรรมเดือน ตค 2015
การศึกษาพระคัมภีร์ DIY
ห้องอธิษฐานเดือน ตค-พย 2014
24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน
นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ ห้องอธิษฐานเดือน มิย 2014
ฺนมัสการอธิษฐาน 24 ชม Gateway to Glory 13-14 มิย.2014
ฺBkkHOP ห้องอธิษฐานเดือน มีนาคม
คำพยานของ Phil Wolt การเดินทางฝ่ายวิญญาณ ที่มาเป็น Forerunner messenger
ยุคสุดท้าย จาก เพื่อนจาก IHOP : Phil Wolt
ห้องอธิษฐานเดือน กพ. 2014
รวมพลังอธิษฐาน เพื่อประเทศไทย 28 ชม (ถ่ายสดเสียง)
ห้องอธิษฐาน เดือน มค 2014
ห้องอธิษฐาน เดือน พย- ธค 13
ห้องอธิษฐานเดือน สค ตค 2013
Daniel Lim @ call2all Chiengmai Thailand
ห้องอธิษฐานเดือน มิย-กค 2013
ห้องอธิษฐานเดือน พค 2013
2013 รร อธิษฐานและอธิษฐานวิงวอน
ลงลึกไปกับความรักของพระบิดา โดย ดร จีน แอนดรูว์
ยกพระเยซู นมัสการอธิษฐาน 15 ชม วันที่ 19 ตค 2012
นมัสการอธิษฐานเดือน ตค-พย สดจากห้องอธิษฐาน
ขนาดของประทานการเผยพระวจนะ ?
การวินิฉัยพันธกิจของการเปิดเผยสำแดง
ความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับการพยากรณ์
Powered by www.477internet.com