ทำไม นิเวศอธิษฐาน ตอนที่ 1
Father’s Blessings: พรจากพ่อ
หนังสือ วิวรณ์
เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน บทที่ 2
การสำรวจพระคัมภีร์ เดิม และ ใหม่
อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม
เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 5-6
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 3-4
การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ (ตัวอย่าง)
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 1-2
สัมนา Burning Heart : 16-18 พค.2014
Sermon on the Mount : คำเทศนาบนภูเขา
คำพยานของ Phil Wolt การเดินทางฝ่ายวิญญาณ ที่มาเป็น Forerunner messenger
ยุคสุดท้าย จาก เพื่อนจาก IHOP : Phil Wolt
วิถีแห่งความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า2013
2013 รร อธิษฐานและอธิษฐานวิงวอน
อิสราเอล และ ยุคสุดท้าย และชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้า
วิถีแห่งการใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า
ดาวิดผู้รู้ใจพระเจ้าและได้ใจประชาชน
บทเพลงโซโลมอน (Song of Songs)
พระคัมภีร์ “นางรูธ” โดย อ.สุวัฒน์
พระคัมภีร์ “โยนาห์” โดย อ.สุวัฒน์
พระธรรม “โรม” โดย อ.สุวัฒน์
รร.อธิษฐาน และอธิษฐานวิงวอน วันจันทร์
Powered by www.477internet.com