ประสบการณ์กับพระเจ้า พระบิดา
ทำไม นิเวศอธิษฐาน ตอนที่ 1
การนมัสการอธิษฐานของเด็กๆ เดือน พค 2016
Father’s Blessings: พรจากพ่อ
หนังสือ วิวรณ์
อธิษฐานทั้งกลางวัน กลางคืน ทำไม?
เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน บทที่ 2
การสำรวจพระคัมภีร์ เดิม และ ใหม่
อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม
เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 5-6
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 3-4
การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ (ตัวอย่าง)
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 1-2
The End Times 3
Burn Internship 2:23-25 October,14
ฺBurn Internship มิย – กค 2014
สัมนา Burning Heart : 16-18 พค.2014
Sermon on the Mount : คำเทศนาบนภูเขา
คำพยานของ Phil Wolt การเดินทางฝ่ายวิญญาณ ที่มาเป็น Forerunner messenger
ยุคสุดท้าย จาก เพื่อนจาก IHOP : Phil Wolt
เคลื่อนไปในความรัก 2014
ห้องอธิษฐานเดือน สค ตค 2013
หุ้นส่วนพันธกิจกับ คจ บ้านแห่งพระคุณ . สร้างเตาไฟแห่งการอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณของพลับพลาดาวิด.
วิถีแห่งความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า2013
ชีวิตอธิษฐานที่หลั่งไหลจากพระสิริ Prayer out of His Glory
2013 รร อธิษฐานและอธิษฐานวิงวอน
ติดอาวุธนักรบ empowered intercessors
ลงลึกไปกับความรักของพระบิดา โดย ดร จีน แอนดรูว์
บำบัดภายใน
Powered by www.477internet.com