ค่ายอธิษฐาน 2017
Burn Internship 2017
นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ เดือน กค .16
12 Hrs BURN นมัสการอธิษฐาน 12 ชม เดือน มิย 16
ประกาศ ตารางกิจกรรม เดือน พย.2015
เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน บทที่ 2
ตารางกิจกรรมเดือน ตค 2015
ห้องอธิษฐาน เดือน พค.-กค 2015 ( ดาว์นโหลด)
BFSM: School of the Word รร.แห่งพระคำ
การอบรม sozo
เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน
ฺBurn Internship 2015
เพลง ชื่นชมยินดี จาก GHOP ชุมพร
ห้องอธิษฐานเดือน ตค-พย 2014
หนังสือ สนิทสนมกับพระเจ้า
คำพยาน จาก Burn Internship 2: 23-25, 2014
BKKHOP ห้องอธิษฐานเดือน ตุลาคม 14
Burn Internship 2:23-25 October,14
24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน
นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ BkkHOP เดือน สิงหาคม
นมัสการอธิษฐานด้วย พิณและขันทองคำ Burn: 24 พค.2014
รวมพลังอธิษฐาน เพื่อประเทศไทย 28 ชม (ถ่ายสดเสียง)
ห้องอธิษฐาน เดือน มค 2014
24 ชั่วโมง อธิษฐานเปลี่ยนเมือง
วิถีแห่งความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า2013
การอบรมสร้างทีมนำนมัสการอธิษฐาน
IHOPU Team การมาของทีมนิเวศนิเวศอธิษฐานนานาชาติ 1-9 มิย 2013
ชีวิตอธิษฐานที่หลั่งไหลจากพระสิริ Prayer out of His Glory
สร้างวัฒนธรรมแห่งการอธิษฐาน
หุ้นส่วนพันธกิจ พหุภาคี กับ OneThing Thailand
Powered by www.477internet.com