การศึกษาพระคัมภีร์ DIY

BFSM

OT & NT survey  วิชาการสำรวจพระคัมภีร์ เก่า และ ใหม่ จะผนวก วิธีการศึกษาพระคัมภีร์เบื้องต้นไปด้วยในบทนำ เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองไว้ มีเอกสาร และ การบ้านต้องทำเพื่อความเข้าใจด้วย ท่านสามารถเรียนไปพร้อมทำการบ้าน อ่านเอกสารได้

ดาวน?โหลดเอกสารได้    หลักการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง

สนใจเข้าร่วมชั้นเรียนนี้ ฟรี  เชิญไปร่วมได้ที่ The Hub Residence รามคำแหงซอย 4 เวลา 13.30-16.00 น. สอบถามโทร 086-3905403 (หญิง)

เลือกฟังจากไฟล์ คลิก เลือกไฟล์จากกล่องข้างล่าง คะ  จะมีการโพสไฟล์ที่เรียนในชั้นเรียนทุกชั้นตลอด 3 เดือน ในแต่ละสัปดาห์  ( กค-กย .2015)

ไฟล์ ท่ี่1-2 เป็นหลักการศึกษาพระคัมภีร์ ตาม ทฤษฏี

ไฟล์ที่ 2-3 เป็น การศึกษาพระคัมภีร์เป็นเล็ม ภาคปฎิบัติ ใช้หนังสือ นางรูธ มาเรียนกัน

ไฟล์ที่ 5-6 เป็น การศึกษาพระธรรม โยนาห์  เชิญเลือกไฟล์ในกลุ่องข้างล่างได้คะ

Flash required

 

 

 

Powered by www.477internet.com