ถวายทรัพย์

บัญชีธนาคารของนิเวศอธิษฐานประเทศไทย 
ชื่อบัญชี นายสุวัฒน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ และนายชาติชาย โฆษิตธนากร
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เลขที่บัญชี 056-0-49542-6
สาขา ถนนสุขาภิบาล 3  บึงกุ่ม
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขที่บัญชี 136-248365-7 
สาขา ถนนรามคำแหง(สัมมากร)
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เลขที่บัญชี 735-2-77447-7 
สาขา ถนนรามคำแหง 151

Powered by www.477internet.com