สู่ความใกล้ชิดพระเจ้า

สู่..สนทนา..สัมพันธ์..สนิท..

ข้าพเจ้าชื่อ กชพรรณ นราวีรวุฒิ ชื่อเล่น ปาล์มค่ะ ข้าพเจ้ารู้จักนิเวศอธิษฐานประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2010 ณ ห้องชั้น 2 ของคริสตจักรสดุดี ข้าพเจ้าเข้ามาในห้องอธิษฐานเพื่อขอแค่เพียงพักสงบจิตใจและรับกำลังใหม่จากพระเจ้า และทุกครั้งข้าพเจ้าก็ได้รับสิ่งนั้นกลับไป ที่ผ่านมาข้าพเจ้าอธิษฐานเพียงเพื่อขอบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า แล้วก็ขอบคุณพระองค์ แต่เมื่อข้าพเจ้าได้เข้ามาในห้องนิเวศอธิษฐานฯ ทำให้ข้าพเจ้าอยากรู้จักการอธิษฐานมากขึ้น จึงเริ่มศึกษาและลงทะเบียนเรียนบทเรียนต่างๆ ผ่านทาง t-hop เมื่อได้ใช้เวลามากขึ้นในนิเวศอธิษฐานประเทศไทย ข้าพเจ้าได้รับความเข้าใจและจดจ่อกับพระเจ้า ได้ยินเสียงพระองค์ที่ชัดเจนและคุ้นเคยกับพระองค์มากขึ้นแบบที่ไม่ได้สัมผัสมานานมากแล้ว ข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าแสวงหาเพื่อที่จะพบพระองค์ แต่แล้วข้าพเจ้าก็ได้ค้นพบความจริงที่ว่าพระองค์ทรงปรารถนาข้าพเจ้ามากเพียงใด จนข้าพเจ้าไม่อยากที่จะละพระองค์ไปไหน ข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะอธิษฐานและนมัสการพระองค์มากขึ้นทุกวัน พระองค์เข้ามาพูดคุยถึงสิ่งต่างๆ มากมาย เยียวยาบาดแผล รื้อฟื้นหัวใจขึ้นใหม่ให้แก่ข้าพเจ้า พระเจ้าทำให้ใจหินของข้าพเจ้ากลายเป็นใจเนื้อ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ข้าพเจ้าตื่นเต้นกับพระเจ้ามากขึ้นและได้แบ่งปันความจริงที่พระองค์ปรารถนาที่อยากอยู่กับเรามากเพียงใดนั้นให้กับกลุ่มพี่น้องคริสเตียนที่ชุมพร (คริสตจักร UCC ชุมพร) และทำให้เกิดการเติมเต็มต่อกันและกันในพระเจ้า ข้าพเจ้ารักนิเวศของพระเจ้า รักที่ที่มีการอธิษฐานและนมัสการพระองค์ พระเจ้าได้เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าทีละก้าวและอวยพรข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าตนเองได้อยู่ในแผนการแห่งสวัสดิภาพของพระเจ้า ข้าพเจ้าก็เริ่มอธิษฐานเผื่อครอบครัว สังคม และประเทศที่จะให้อยู่ในแผนการแห่งสวัสดิภาพของพระเจ้าด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รู้จักพระเจ้ามาเกือบ 14 ปี ได้เรียนพระคัมภีร์จากอาจารย์ที่คริสตจักรมากมาย ข้าพเจ้าเรียนรู้สิ่งหนึ่งว่า การได้มีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับทุกสิ่ง บุคคลที่เป็นแบบอย่างในพระคัมภีร์ที่เรารู้จักทั้งโยเซฟ โมเสส โยชูวา ดาวิด เปโตรเปาโล และคนอื่นๆ อีกมากมายนั้น ล้วนมาจากความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าเป็นพื้นฐาน และในพระคุณความรักของพระองค์ ไม่ว่ายุคอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคตที่กำลังจะมาถึงนั้น หรือที่แห่งหนใด หรือชนชาติใดก็ตาม พระเจ้ายังคงปรารถนาเราทุกคนเช่นนั้นเหมือนกัน

 

Palmy Imma

Powered by www.477internet.com