ความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับการพยากรณ์

Flash required

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการพยากรณ์ โดย อ คริสต์ สามารดูผ่าน ytube ได้เป็น ภาษาอังกฤษ และ ฟังภาษาไทย จากรายการเกาะกระแสการเปิดเผยสำแดง  ไฟล์ เสียงที่นำมาใส่ เป็น ไฟล์ ที่ออกรายการ เกาะกระแสการเปิดเผยสำแดง วันพฤหัสที่ 11 ตค 2012 มีทั้งหมด 5 ไฟล์ ด้วยกัน โดย กล่าวถึง ความเข้าใจผิด การวินิฉัยคำเผยพระวจนะ และ การพัฒนาตัวเองในการเติบโตขึ้นในการเผยพระวจนะ โดย Dan McCollam ทีมของ Bethel Church )

 

 

Powered by www.477internet.com