เพลง ชื่นชมยินดี จาก GHOP ชุมพร
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 5-6
เพลงบทใหม่จาก นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 3-4
เพลงงดงาม งดงาม คือ พระองค์
เพลงจาก ฮาบากุ 3-17-19
เพลง เยรูซาเล็มใหม่
เพลงจากคำเทศนาบนภูเขา ร้องเพลงพระคำ
นิเวศอธิษฐานเมืองชุมพร บทเพลง2
นิเวศอธิษฐานเมืองชุมพร– บทเพลง 1
การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ
เพลง เธอผู้เป็นที่รักยิ่ง และ องค์เจ้าบ่าว
การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ (ตัวอย่าง)
เพลงพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ
เพลง ทรงเติมเต็มล้นหัวใจ
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 1-2
เพลงใหม่ ” เธอผู้เป็นที่รัก”
ฺBkkHOP ห้องอธิษฐาน เดือน กันยายน
Daily Devotional 3
Daily Devotional 2
ห้องอธิษฐานได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณ
Daily Devotional
สัมนา Burning Heart : 16-18 พค.2014
Sermon on the Mount : คำเทศนาบนภูเขา
คำพยานของ Phil Wolt การเดินทางฝ่ายวิญญาณ ที่มาเป็น Forerunner messenger
ยุคสุดท้าย จาก เพื่อนจาก IHOP : Phil Wolt
Powered by www.477internet.com