เพลง ชื่นชมยินดี จาก GHOP ชุมพร
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 5-6
เพลงบทใหม่จาก นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 3-4
ขอบพระคุณ 2014
เพลงงดงาม งดงาม คือ พระองค์
เพลงจาก ฮาบากุ 3-17-19
เพลง เยรูซาเล็มใหม่
เพลงจากคำเทศนาบนภูเขา ร้องเพลงพระคำ
นิเวศอธิษฐานเมืองชุมพร บทเพลง2
นิเวศอธิษฐานเมืองชุมพร– บทเพลง 1
การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ
เพลง เธอผู้เป็นที่รักยิ่ง และ องค์เจ้าบ่าว
การนมัสการด้วยพิณและขันทองคำ (ตัวอย่าง)
เพลงพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ
เพลง ทรงเติมเต็มล้นหัวใจ
ห้องอธิษฐานเดือน ตค-พย 2014
ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 1-2
เพลงใหม่ ” เธอผู้เป็นที่รัก”
The End Times 3
หนังสือ สนิทสนมกับพระเจ้า
คำพยาน จาก Burn Internship 2: 23-25, 2014
BKKHOP ห้องอธิษฐานเดือน ตุลาคม 14
ฺBkkHOP ห้องอธิษฐาน เดือน กันยายน
Daily Devotional 3
Daily Devotional 2
นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร?
Burn Internship 2:23-25 October,14
24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน
นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ BkkHOP เดือน สิงหาคม
Powered by www.477internet.com