ห้องอธิษฐาน เดือน พย- ธค 13
24 ชั่วโมง อธิษฐานเปลี่ยนเมือง
ห้องอธิษฐานเดือน สค ตค 2013
Harp and Bowl Society ชุมชนพิณและขันทองคำ
หุ้นส่วนพันธกิจกับ คจ บ้านแห่งพระคุณ . สร้างเตาไฟแห่งการอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณของพลับพลาดาวิด.
วิถีแห่งความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า2013
Daniel Lim @ call2all Chiengmai Thailand
ห้องอธิษฐานเดือน มิย-กค 2013
การอบรมสร้างทีมนำนมัสการอธิษฐาน
24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน
IHOPU Team การมาของทีมนิเวศนิเวศอธิษฐานนานาชาติ 1-9 มิย 2013
ห้องอธิษฐานเดือน พค 2013
ชีวิตอธิษฐานที่หลั่งไหลจากพระสิริ Prayer out of His Glory
2013 รร อธิษฐานและอธิษฐานวิงวอน
ติดอาวุธนักรบ empowered intercessors
ห้องอธิษฐาน เดือน มีนา-เมษา
24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน 7-8 เมย. 2013
สร้างวัฒนธรรมแห่งการอธิษฐาน
บทเพลงเข้าใกล้ชิดสนิทสนม จาก ห้องอธิษฐาน โอย อ กัณหา
นมัสการอธิษฐาน ด้วย บทเพลงอิสราเอล โดย มาร์ติน
ห้องอธิษฐาน มค-กพ 2013
สู่ความใกล้ชิดพระเจ้า
การให้อภัยที่เหนือธรรมชาติ
เรื่อง OneThing สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
แนะนำนิเวศอธิษฐาน ที่ คจ พลับพลา 13 มค 13
หุ้นส่วนพันธกิจ พหุภาคี กับ OneThing Thailand
ห้องอธิษฐาน หุ้นส่วนกับ คจ ท้องถิ่น แบบ ทวิภาคี
รร อธิษฐานและอธิาฐานวิงวอน 2013
พระองค์ผู้เดียวยอดปรารถนา
ค่าย Onething 2012
Powered by www.477internet.com