วิถีแห่งการใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า
อธิษฐานครอง 7 ภูเขา
ขอเชิญ ร่วมนมัสการอธิษฐาน 15 ชั่วโมง ยกพระเยซู – Lift Jesus Higher
หุ้นส่วนพันธกิจในคำอธิษฐานกับพระเยซู โดย อ.ซูซาน วัตสัน
คำอธิษฐานของผู้นำ โดย อ.สุวัฒน์
ดาวิดผู้รู้ใจพระเจ้าและได้ใจประชาชน
บทเพลงโซโลมอน (Song of Songs)
พระคัมภีร์ “นางรูธ” โดย อ.สุวัฒน์
พระคัมภีร์ “โยนาห์” โดย อ.สุวัฒน์
พระธรรม “โรม” โดย อ.สุวัฒน์
รร.อธิษฐาน และอธิษฐานวิงวอน วันจันทร์
ยิ่งทะลุทะลวง ต้อง ยิ่งอธิษฐาน
การเผชิญกับความรักของพระเจ้า เป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่จุดหมายชีวิตของเรา
คำเทศนาบนภูเขา รากฐานที่ไม่หวั่นไหว ตอนที่ 2
คำเทศนาบนภูเขา รากฐานที่ไม่หวั่นไหว ตอนที่ 1
พระสิรินิรัดร์ของพระองค์ผู้ทรงเป็นนักอธิษฐานวิงวอน ตอนที่ 2
พระสิรินิรันดร์ ของพระองค์ผู้ทรงเป็นนักอธิษฐานวิงวอน ตอนที่ 1
คำอธิษฐานของอัครฑูต ใน พันธสัญญาใหม่
ทำไมเราจึงใช้พระคัมภีร์ในการอธิษฐาน
เจ้าสาวของพระคริสต์ จากการศึกษาพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
7 ปรารถนาแห่งหัวใจ
ภาพของเจ้าสาวของพระคริสต์ ในพันธสัญญาเดิม Bride of Christ in OT
ใกล้ชิดสนิมสนมกับพระเจ้า ตอนที่ 3 อัตลักษณ์ฝ่ายวิญญาณ
ใกล้ชิดสนิมสนมกับพระเจ้า ตอนที่ 2 “พื้นฐาน”
ใกล้ชิดสนิมสนมกับพระเจ้า ตอนที 1
พระองค์เป็นราชา และ จากห้องอธิษฐาน สค-ตค.2012
อาโดนาย บทเพลงอธิษฐานเพื่ออิสราเอล
อธิษฐานเผื่ออิสราเอลด้วยพิณและขันทองคำ
ความเป็นมา ของนิเวศอธิษฐาน
ห้องอธิษฐาน และ ทีม
Powered by www.477internet.com