วิถีแห่งการใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า
ดาวิดผู้รู้ใจพระเจ้าและได้ใจประชาชน
บทเพลงโซโลมอน (Song of Songs)
พระคัมภีร์ “นางรูธ” โดย อ.สุวัฒน์
พระคัมภีร์ “โยนาห์” โดย อ.สุวัฒน์
พระธรรม “โรม” โดย อ.สุวัฒน์
รร.อธิษฐาน และอธิษฐานวิงวอน วันจันทร์
การเผชิญกับความรักของพระเจ้า เป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่จุดหมายชีวิตของเรา
คำเทศนาบนภูเขา รากฐานที่ไม่หวั่นไหว ตอนที่ 2
คำเทศนาบนภูเขา รากฐานที่ไม่หวั่นไหว ตอนที่ 1
พระสิรินิรัดร์ของพระองค์ผู้ทรงเป็นนักอธิษฐานวิงวอน ตอนที่ 2
พระสิรินิรันดร์ ของพระองค์ผู้ทรงเป็นนักอธิษฐานวิงวอน ตอนที่ 1
คำอธิษฐานของอัครฑูต ใน พันธสัญญาใหม่
ทำไมเราจึงใช้พระคัมภีร์ในการอธิษฐาน
เจ้าสาวของพระคริสต์ จากการศึกษาพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
7 ปรารถนาแห่งหัวใจ
ภาพของเจ้าสาวของพระคริสต์ ในพันธสัญญาเดิม Bride of Christ in OT
ใกล้ชิดสนิมสนมกับพระเจ้า ตอนที่ 3 อัตลักษณ์ฝ่ายวิญญาณ
ใกล้ชิดสนิมสนมกับพระเจ้า ตอนที่ 2 “พื้นฐาน”
ใกล้ชิดสนิมสนมกับพระเจ้า ตอนที 1
อธิษฐานเผื่ออิสราเอลด้วยพิณและขันทองคำ
ความเป็นมา ของนิเวศอธิษฐาน
Lift your name on high Pui
ทำไมคริสเตียนจึงไม่มาอธิษฐานกัน
การครอบครอง และ การเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า
เพลง : Jerusalem of Gold
พาชมอิสราเอล : Israel Slideshow
คำพยานจากห้องอธิษฐานโดยอ.วรรณา ไพบูลย์เกษมสิทธิ วันที่ 2 เมษายน 2011
คำพยานของคุณโปรดปราน พืชผล (เดซี่) เป็นสมาชิกของคริสตจักรสดุดี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011
คำพยานของคุณสุรพล ติยะกูลกิจ สมาชิกคริสตจักรสะพานเหลือง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2011
Powered by www.477internet.com