เพลงพระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ

เพลง พระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ ( You’re worthy of it all) เนื้อร้อง แปลโดย คุณ รัตติกร  ไตรลักษณ์ และ ร้องโดย อ เกรียงศักดิ์ โพธาราม

 

บัญชี THOP

Powered by www.477internet.com