เครือข่ายมิตรภาพ นิเวศอธิษฐานประเทศไทย The Praying Church Bangkok

hop camp 2020พันธมิตร ของ นิเวศอธิษฐานประเทศไทย ( Thailand House of Prayer Mission Base )
และ คจ บ้านอธิษฐาน  ที่ ราม ฯ และ Gateway , BTS เอกมัย 
นิเวศอธิษฐานประเทศไทยก่อตั้งเมื่อ คศ 2008   โดยเริ่มสนับสนุน เป็นหุ้นส่วนกับ คจ ท้องถิ่น   แล้ว BKKhop ที่ทาง THOP เริ่มหุ้นส่วนกับ ทาง คจ แบ๊บติสพระโขนง เริ่มขึ้นเมื่อ 2013 จาก ห้องอธิษฐาน สัปดาห์ละ 2 ชม มาเป็น 11 ชม ในปัจจุบัน 
และในปี 2018 ปลายปี  ทางทีมผู้นำได้รับการปลุกเร้า ให้เน้นการสร้างสาวกมากขึ้น เพื่อเตรียมผู้นำในยุคสุดท้าย   เริ่มอธิษฐาน  ปรับปรุงสถานที่ เริ่ม East Gate HOP ขึ้นที่รามคำแหง 152 และย้ายที่นมัสการ วันอาทิตย์ มาที่ ตึก สมาคม YMCA  สุขุมวิท 42 (ตรงข้ามกับ Gateway Shopping Mall )  ตั้งแต่  เดือน มกราคม 2020

 

Powered by www.477internet.com