สัมนา Burning Heart : 16-18 พค.2014

ท่านสามารถฟังไฟล์สอนย้อนหลังได้   โดยคลิกไฟล์ mp3 ในกล่องข้างล่างคะ

Flash required

 ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ทั้งสัมนา  กรุณา  เมล์ ใบสั่งไปที่ wanna.thop@gmail.com  และโอนเงิน 100 บาทไปที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สุขาภิบาล3 บึงกุ่ม  บช.เลขที่ 0560495426   บช. ชื่อ นาย สุวัฒน์  ไพบูลย์เกษมสุทธิ และ นาย ชาติชาย โฆษิตธนากร

 

 

 

Powered by www.477internet.com