วิถีแห่งการใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า

พระพร   7    ประการของชีวิตที่จดจ่อที่ความใกล้ฃิดสนิทสนม

 1. ชำระใจเรา  ถ้อยคำของพระองค์ชำระใจเรา
 2. ปกป้องวิญญาณของเรา จากโลกและเนื้อหนังของเราเอง
 3. จูงใจและจุดไฟในใจเรา
 4. ให้ความพึงพอใจแก่เรา
 5. หลุดจากความไม่มั่นคงและ ความกลัวมนุษย์
 6. ปลดปล่อยการเยียวยารักษาบาดแผลในใจ
 7. ทำให้ทำสงครามอย่างมีประสิทธิภาพ

พระพรเหล่านี้เป็นของท่านได้  เพียงแต่ท่านจะใกล้ชิดติดสนทพระองค์   เชิญฟังชั้นเรียนพิเศษ วิถีแห่งความใกล้ชิดสนิทสนม  ที่จะนำท่านให้เข้าใกล้พระเจ้า  มีไฟล์ที่ท่านสามารถฟังฟรี และ สนใจเรียนเพิ่มเติม สามารถสั่งซื้อ DVD ไฟล์สอน 20 ชั่วโมง พร้อมเอกสาร กว่าร้อยหน้า ได้ที่ wanna.thop@gmail.com ราคา 350 บาท พร้อมค่าจัดส่ง หรือ โทร 084-653-2503

เนื้อหาการเรียนการสอนมีหัวข้อดังต่อไปนี้คือ

 1. เป้าประสงค์นิรันดร์ของการทรงสร้าง  เป็นเพื่อนร่วม                  ครอบครองกับพระเจ้า     Human Spirit designed for Intimacy
 2. 7 ปรารถนาแห่งหัวใจ  ถูกออกแบบไว้ให้ชิดใกล้พระเจ้า
 1. การเปิดเผยสำแดงว่าพระเจ้าคือผู้ใด    เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของพระเจ้า   วิถีแห่งความชิดใกล้   วิถีแห่งปัญญา และสิทธิอำนาจ

จากหนังสือ บทเพลงโซโลมอน

( พบพระองค์ผู้ทรงรักษาแผลใจ   สร้างรักให้เข้มแข็ง )

 1. บทเพลงโซโลมอน  : ความสัมพันธ์ แบบ เจ้าสาวของพระคริสต์  ที่ เคียงคูใกล้ชิด และ ครอบครองร่วมกับพระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
 1. เจ้าสาวพระคริสต์ในพันธสัญญาเดิม และใหม่

ประยุกต์ใช้ มุมมองของเจ้าสาวในการสนิทสนมกับพระคริสต์

 1. การอธิษฐาน – ภาษาแห่งความใกล้ชิดสนิทสนม

การทุ่มเทชีวิต  สิ้นเปลืองไปกับพระเยซูคริสต์  รักและเชื่อฟังพระองค์ด้วยเต็มใจเป็นวิถีชีวิตปกติ   ค่านิยมของแผ่นดินสวรรค์

ความคิดและจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการเพ่งมองพระเจ้า

(วิถึชีวิตที่หลั่งไหลออกมาจากภายใน  ไม่ได้สร้างภาพ หรือ ลอกเลียนแบบแต่ภายนอก)

 1. การเพาะบ่มน้ำมันแห่งความใกล้ชิดสนิทสนม
 1. พระเยซูผู้เกาะกุมหัวใจของเรา   ผู้เดียวที่เราต้องการ และ
 2. สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
Flash required

Powered by www.477internet.com