ยุคสุดท้าย จาก เพื่อนจาก IHOP : Phil Wolt

เชิญเลือกฟัง คลิก ไฟล์ ในกล่องข้างล่างคะ

ท่านสามารถฟังไฟล์สอนย้อยหลังได้   โดยคลิกไฟล์ mp3 ในกล่องข้างล่างคะ 

Flash required

และท่านสามารถฟัง   เรื่อง ยุคสุดท้าย และ การเสด็จมาของพระเยซู โดย Philip Waltz ไปที่ http://www.sadudee.org/Words_May.html     เลือด ยุคสุดท้าย วันที่ 6-7 พค.2014    

 

Powered by www.477internet.com