นิเวศอธิษฐานเมืองชุมพร– บทเพลง 1

IMG_20141213_162022IMG_675531775658IMG_748107489738IMG_20141213_154429

เริ่มจาก  กลุ่มผู้เชื่อที่แสวงหาพระเจ้ากลุ่มเล็ก เริ่มนมัสการอธิษฐาน  เป็น Green HOP ปี  2011  และ เริ่มขยาย มี คจ เข้ามาร่วมนิมิต ของ การเป็น นิเวศอธิษญาน 5 คจ ปี 2014   คือ พระบัญชา ชุมพร    สารธารแห่งชีวิ  คริสเตียนสัมพันธ์ชุมพร   เบ็ธเอลชุมพร   มายอำมฤต   รวมตัวการนมัสการอธิษฐาน จุดไฟบนแท่นบูชา  ให้เมืองชุมพร  ให้ ภาคใต้  ให้ ประเทศไทย  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพี่น้อง  และ นิมิตที่ใหญ่กว่า คจ ของตัวเอง  คณะนิกายของตัวเอง

และข้างล่างนี้เป็นเสียงเพลงที่หลั่งไหลออกมากมาจากหัวใจของการนมัสการที่อยากจะใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า  ผลิต โดย  Green HOP กริยาภา นราวีรวุฒิ และ หลายๆเพลงแปลโดย  Thailand One Voice

 

http://www.t-hop.org/home/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3/

Powered by www.477internet.com