ถ่ายทอดสด สถานีอธิษฐาน

bangkok-house-of-prayer-1024x301

เริ่มการออกอากาศสถานนีอธิษฐาน  ตั้งแต่ 18 พค.2016  เป็นการนมัสการอธิษฐาน

ไปที่ มุมขวา ของเว็ปไซด์ ” การถ่ายทอดเสียง ” จะมีรายการ สอนพระคัมภีร์ โดยแจ้งรายการให้ทราบต่อไป

หรือ สามารถดูการนมัสการอธิษฐาน ทาง youtube channel : Thailand House of Prayer  or นิเวศอธิษฐานประเทศไทย ได้

เป็นการถ่ายทอดสดจากห้องอธิษฐานของ นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ ณ คจ พระโขนงแบ๊บติส  สุขุมวิท เวลา 11:00-19:00 น

หรือ หาช่อง ของ Thailand House of Prayer :https://www.youtube.com/results?search_query=Thailand+House+of+Prayer

 

 

bkkhop family photo

Powered by www.477internet.com