ดาวิดผู้รู้ใจพระเจ้าและได้ใจประชาชน

Flash required

ดาวิดผู้รู้ใจพระเจ้าและได้ใจประชาชน ตอนที่ 1

 

อิสยาห์ 11 “รากของเดวิด” พระเยซูเป็นพงศ์พันธุ์ของดาวิด
กิจการ 2 ดาวิดถูกเรียกว่าเป็นผู้เผยพระวจนะ
ชีวิตดาวิด เป็นภาพชีวิตของพระเยซู  และของคริสเตียนที่ถวายชีวิตมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพระเจ้า
ภาพที่พระคัมภีร์อธิบายเกี่ยวกับดาวิด  “the man after God own heart” 1 ซามูเอล 13:14
“But now your kingdom shall not continue. The LORD has sought out a man after his own heart, and the LORD has commanded him to be prince over his people,” เป็นคำพูดของซามูเอลที่พูดเกี่ยวกับดาวิดให้ซาอูลฟัง
1 ซามูเอล 15:28 “เป็นคนดีกว่าเจ้า”

Highslide JS

 

สดุดี 78:70-72 ดาวิดเลี้ยงแกะ ดูแลอิสราเอลด้วยใจที่ซื่อตรง และทักษะความชำนาญ
“พระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์   ทรงพาท่านมาจากคอกแกะ
พระองค์ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่แกะที่มีลูกอ่อน   ให้เป็นผู้เลี้ยงดูยาโคบประชากรของพระองค์
คืออิสราเอลมรดกของพระองค์อย่างเลี้ยงแกะ ท่านจึงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายด้วยใจเที่ยงธรรม
และนำเขาทั้งหลายไปด้วยมือช่ำชอง”
รับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าทุกประการ ในยุคสมัยของท่าน  God‘s purpose in his generation   ‘เราพบว่าดาวิดบุตรเจสซีถูกใจเรา เขาจะเป็นผู้ทำตามความประสงค์ของเรา’
กิจการ 7:46 เป็นคนที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า

ลำดับกาลเวลา  จนมาถึงเวลาของดาวิด  
4000 BC จากอาดัม
2000 BC อับราฮัม
1500 BC โมเสส โยชูวา ผู้วินิฉัย ไม่มีกษัตริย์
1010 BC กษัตริย์ดาวิดตาย โซโลมอนเป็นกษัตริย์ต่อ
722 BC แผ่นดินอิสราเอลทางเหนือถูกทำลายโดยอัสซีเรีย
587 BC กษัตริย์เนบูคัสเนซาร์ ทำลายเยรูซาเล็ม  อิสราเอลถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลน
536 BC อิสราเอลกลับมาสร้างพระวิหาร และกรุงเยรูซาเล็ม

Highslide JS

1. ภูมิหลังของชีวิตดาวิด

- เกิดที่บ้านเบ็ธเลเฮม ในแคว้นยูเดีย (มีคาห์ 5:2; มัทธิว 2:6 )
- เป็นลูกคนที่ 8 ของเจสซี (1 ซามูเอล 16 )
- เป็นคนชั่วอายุที่สิบสี่นับจากอับรมฮัม (มัทธิว 1:17)
- ประมาณปี 1000 ก่อน คศ.

Highslide JS

2. ชีวิดดาวิดเป็นภาพเล็งถึง

- พระเยซูคริสต์
- ชีวิตผู้เชื่อที่ติดตามพระเจ้าสุดจิตสุดใจใน 3 ด้าน
- นักรบซึ่งเป็นนักนมัสการ Worshipping warrior  ( 1 ซามูเอล 16:18, 23 )
- เจ้าสาวของพระคริสต์ Royal bride
- บุตรซึ่งมีความมั่นคงในชีวิต Secured child

Highslide JS

3. พระเจ้าตรัสถึงดาวิดอย่างไร

- ผู้ทำตามหัวใจของพระเจ้า  1 ซามูเอล 13:14
- เพื่อนบ้านที่ดีกว่ากษัตริย์ซาอูล  1 ซามูเอล 15:28
- ผู้กระทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จทุกประการ กิจการ 13:22

Highslide JS

4. พระคำของพระเจ้ากล่าวถึงดาวิดอย่างไร.

- เป็นผู้เลี้ยงสัตย์ซื่อเที่ยงตรงและมีความเชี่ยวชาญ สดุดี 78:70-72
- เป็นคนที่ได้รับความโปรดปราน เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า กิจการ 7:46
- เป็นผู้เผยพระวจนะ  สดุดี 110:1; มัทธิว 22:44; กิจการ 2:29-30

คุณลักษณะชีวิตดาวิดที่เด่น 12 ประการ ของดาวิด

Highslide JS

1. เป็นผู้นมัสการ  ที่หลั่งไหลออกมาจากความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้า เผชิญหน้ากับพระเจ้าในชีวิตส่วนตัว
- มีความเข้าใจในความงดงามของพระเจ้า ( สดด 27:4; 18:1; 31:23; 36:8; 145:5
- ด้วยความฉงนเมื่อเขามองดูพระองค์  สดด . 19; 36; 145 )
- เป็นคนอ่อนแอ ที่นมัสการพระเจ้า weak worship worrier

2. มั่นใจในพระเมตตาของพระเจ้า  มีความสามารถที่จะรับความดีงามที่ความบริบูรณ์ของพระเจ้า
- แม้ได้ทำผิดพลาด ทำบาป ก็เข้าหาพระเจ้า (สดด 13:5; 18:19 32; 38; 51; 69).

3. เมื่อพลาดล้มลงในบาปก็รีบเข้าหาพระเจ้ามอบตัวทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า กลับใจมาเชื่อฟังพระเจ้าทันที

Highslide JS

4. มั่นใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  เห็นว่าพระเจ้าคือแหล่งของการปกป้องและส่งเสริม ยกระดับ เลื่อนขั้น จัดเตรียม เลี้ยงดู ให้ทิศทาง
- ดาวิดมักยุติความขัดแย้งด้วยการประกาศว่า “ให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสิน” (สดด 31:5; 1 ซมอ. 24:12, 15; 26:9-11, 23-24; 2 ซมอ. 2:1-4; 5:12; 15:26; 16:5-14; 1 พศด. 12:17; 19:13).

5. มีความตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง แม้ในวาระของความอ่อนแอ ในใจของดาวิดมีคำว่า “ได้พระเจ้าข้า” กับพระเจ้าเสมอ ( สดด 40:8; 1 พกษ 11:34; 2 พศด  7:12-18; กิจการ 13:22, 36)

Highslide JS

6. เป็นนักรบที่กล้าหาญ กรำศึกสงคราม man of war (สดด 18:29 ขับไล่ศัตรู 1 ซมอ16:18)

7. มีชีวิตที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เชื่อคนอื่นจงรักภักดีและมีความกล้าหาญในพระเจ้า

8. มีความถ่อมใจจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อคนทั้งปวง ทั้งยังเป็นผู้นำที่ใจกว้าง

Highslide JS

9. มีจิตวิญญาณที่เรียนรู้เสมอ  รับคำเตือนสติได้ มีจิตวิญญาณของผู้รับใช้  สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย
(1 ซมอ 17:22, สดด 78:72)  มีใจกว้างขวาง และ อ่อนโยน กับคนอื่น แม้กับคนที่ปฏิบัติไม่ดีด้วย
(สดด 41:1-3, 2 ซมอ 2:5)

10. เป็นคนฉลาดพูด  ลิ้นทอง สร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับชุมชนและประเทศได้    แก้ปัญหาที่ซับซ้อน  (1 ซมอ 16:18, 18:5, 14-15, 30 ) นักเขียนบทกวีที่มีชื่อเสียง)  เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์สามารถทำให้คนมีนิมิต มีแรงบันดาลใจ

Highslide JS

Highslide JS

11. นักร้อง นักแต่งเพลง นักดนตรีที่ชำนาญ ทำให้เขานมัสการพระเจ้า ปลดปล่อยการทรงสถิตไปยังผู้คนได้ (สดด 40:3, 9-10; 145:6, ซมอ 16:16-18, 23; 18:10; 19:9;
2 ซมอ 23:1)

12. เป็นคนที่อดอาหาร และอธิษฐาน ( สดด 35:13; 69:7-12; 109:24) ใคร่ครวญพระคำพระเจ้า
(สดด. 19:7-11; 145)

13. เป็นคนที่รับและรับใช้ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  มีการเจิมด้วยฤทธิ์อำนาจ เป็นผู้เผยพระวจนะ
( กิจการ 2:29-30)  เป็นผู้สื่อสารของพระเจ้า/messengerในยุคสมัยของท่าน

 

ดาวิดผู้รู้ใจพระเจ้าและได้ใจประชาชน ตอนที่ 2

Highslide JS

 • Highslide JS

   

  ฤดูกาล(วาระ)ของชีวิตและแผนการของพระเจ้า

  5 ฤดูกาลแห่งชีวิตของดาวิด  ในการเดินทางผ่านเมืองต่างๆ ไปสู่เยรูซาเล็ม

 • ที่เบ็ธเลเฮม ถูกทดสอบเรื่องความสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย
  ที่กิเบอาห์ เป็นราชวังของกษัตริย์ซาอูล   ที่ที่ดาวิดได้รับการเลื่อนขั้น เข้ามาทำงานในวัง  เพราะชัยชนะจากการฆ่าโกลิอัด ถูกทดสอบด้วยความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น
  ที่อดุลลัม ถูกทดสอบด้วยความยากและลำบากอย่างหนัก
  ที่เฮโบรน พระประสงค์ตามคำพยากรณ์เริ่มสำเร็จ
  ที่เยรูซาเล็ม/ศิโยน เป็นที่ตั้งวังดาวิด พลับพลาของดาวิด อยู่ในเยรูซาเล็ม เป็นสถานที่ซึ่งพระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จบริบูรณ์

  Highslide JS

 • แบบแผนของพระเจ้า
 • - การทรงเรียกของพระเจ้า
  - การเตรียมชีวิตและการทดสอบ
  - สำเร็จบริบูรณ์
  • ภาพกว้างๆ ของฤดูกาลต่างๆ หรืออีกนัยหนึ่งเส้นทางเดินในชีวิตดาวิด
  • 1. เบ็ธเลเฮม  (ซามูเอล 16:1)
  • 1.1 เราทุกคนต่างเริ่มต้นที่เบ็ธเลเฮม
   จุดประสงค์ของวาระที่เบ็ธเลเฮมคือ อบรมชีวิตของเราให้มีความสัตย์ซื่อในเวลาแห่งการเริ่มต้นในสิ่งเล็กน้อยเศคาริยาห์ 4:10 อย่าดูหมิ่นวันแห่งการเริ่มต้นที่เล็กน้อย
   ลูกา 16:121.2 ในขณะที่เป็นเด็กดาวิดได้กระทำอะไรซึ่งเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงเฝ้าดูดาวิดอย่างใกล้ชิด
  1. - ดาวิดเลี้ยงดูแกะ   1 ซามูเอล 16:11,19; 17:15
   - เป็นนักรบและชาญฉลาดในการพูด 1 ซามูเอล 16:18
   - เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานซึ่งไม่สำคัญเท่าไรนัก 1 ซามูเอล 17:15,17,18,22
   - สิงโตและหมี 1ซามูเอล 17:34-37
   - ดาวิดให้เกียรติบิดามารดา
   - รักษาสัจจะยึดมั่นในคุณธรรม 2 ซามูเอล 9:1; สดุด 78:70-72
  • 1.3 ความซื่อสัตย์นำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ

ดาวิดผู้รู้ใจพระเจ้าและได้ใจประชาชน ตอนที่ 3

>> อัตตาลักษณ์ทางฝ่ายวิญญาณ <<

 • Highslide JS

   

  • 1. เบ็ธเลเฮม  (ซามูเอล 16:1)
  • 1.1 เราทุกคนต่างเริ่มต้นที่เบ็ธเลเฮม
   จุดประสงค์ของวาระที่เบ็ธเลเฮมคือ อบรมชีวิตของเราให้มีความสัตย์ซื่อในเวลาแห่งการเริ่มต้นในสิ่งเล็กน้อยเศคาริยาห์ 4:10 อย่าดูหมิ่นวันแห่งการเริ่มต้นที่เล็กน้อย
   ลูกา 16:121.2 ในขณะที่เป็นเด็กดาวิดได้กระทำอะไรซึ่งเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงเฝ้าดูดาวิดอย่างใกล้ชิด
  1. - ดาวิดเลี้ยงดูแกะ   1 ซามูเอล 16:11,19; 17:15
   - เป็นนักรบและชาญฉลาดในการพูด 1 ซามูเอล 16:18
   - เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานซึ่งไม่สำคัญเท่าไรนัก 1 ซามูเอล 17:15,17,18,22
   - สิงโตและหมี 1ซามูเอล 17:34-37
   - ดาวิดให้เกียรติบิดามารดา
   - รักษาสัจจะยึดมั่นในคุณธรรม 2 ซามูเอล 9:1; สดุด 78:70-72
  • 1.3 ความซื่อสัตย์นำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ

ดาวิดผู้รู้ใจพระเจ้าและได้ใจประชาชน ตอนที่ 4

>> ถูกทดสอบหัวใจ <<

 • Highslide JS

   

  • 2. กิเบอาห์
   • - การทดสอบจิตใจด้วยคำสรรเสริญของคนรอบข้าง  สุภาษิต 27:21
    - ความสำเร็จมักทำให้คนสูญเสียความกระตือรือร้นในการปรนนิบัติพระเจ้าและมนุษย์
    - ดาวิดรับการยกย่องจากพระเจ้าแทนที่จะพยายามไขว่คว้าด้วยกลอุบาย

ดาวิดผู้รู้ใจพระเจ้าและได้ใจประชาชน ตอนที่ 5

>> ดาวิดผู้มีเพียงใจเดียว <<

 • “ดาวิดมีความบาปมากมายในชีวิต แต่ยังถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ติดตามหัวใจของพระเจ้า”“เขาใช้เวลาในการทรงสถิตของพระเจ้า และเขารักที่ที่พระเจ้าทรงสถิต””พระเจ้าทรงทราบใจของดาวิดดี”

 • “ดาวิดก็รู้หัวใจของพระเจ้า เขารู้ว่าพระเจ้าจะทรงให้อภัยเขา เขารู้จักพระทัยของพระองค์”

 • “ดาวิดเป็นผู้ที่ใส่ใจในความรู้สึกของพระเจ้ามากกว่าความรู้สึกของมนุษย์”
 • “ถ้าเราต้องอดทนสัก 2 วินาทีเพื่อจะมีความสุขไปอีกสัก 20 ปี เราก็คงจะยอมทนกับ 2 วินาทีนั้น”
  • - มาระโก 12:38-44 พระองค์จึงทรงเรียกเหล่าสาวกมาตรัสแก่เขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าคนทั้งปวงที่ใส่ไว้นั้น เพราะว่าคนทั้งปวงนั้นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้ แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุดยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด”
   - มัทธิว 26:7-13 “พระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่า “กวนใจหญิงนี้ทำไม เขาได้กระทำการดีแก่เรา”
   - “ความรักที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องมาก่อนทุกสิ่ง”

ดาวิดผู้รู้ใจพระเจ้าและได้ใจประชาชน ตอนที่ 6-7

 • Highslide JS

   

  • 1. เบ็ธเลเฮม (ซามูเอล 16:1)
    • 1.1 เราทุกคนต่างเริ่มต้นที่เบ็ธเลเฮม
     จุดประสงค์ของวาระที่เบ็ธเลเฮมคือ อบรมชีวิตของเราให้มีความสัตย์ซื่อในเวลาแห่งการเริ่มต้นในสิ่งเล็กน้อยเศคาริยาห์ 4:10 อย่าดูหมิ่นวันแห่งการเริ่มต้นที่เล็กน้อย
     ลูกา 16:121.2 ในขณะที่เป็นเด็กดาวิดได้กระทำอะไรซึ่งเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงเฝ้าดูดาวิดอย่างใกล้ชิด
     1. - ดาวิดเลี้ยงดูแกะ   1 ซามูเอล 16:11,19; 17:15
      - เป็นนักรบและชาญฉลาดในการพูด 1 ซามูเอล 16:18
      - เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานซึ่งไม่สำคัญเท่าไรนัก 1 ซามูเอล 17:15,17,18,22
      - สิงโตและหมี 1ซามูเอล 17:34-37
      - ดาวิดให้เกียรติบิดามารดา
      - รักษาสัจจะยึดมั่นในคุณธรรม 2 ซามูเอล 9:1; สดุด 78:70-72

      • 1.3 ความซื่อสัตย์นำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ

   Highslide JS

2. กิเบอาห์

  1. 2.1 การทดสอบจิตใจด้วยคำสรรเสริญของคนรอบข้าง  สุภาษิต 27:21
   2.2 ความสำเร็จมักทำให้คนสูญเสียความกระตือรือร้นในการปรนนิบัติพระเจ้าและมนุษย์
   2.3 ดาวิดรับการยกย่องจากพระเจ้าแทนที่จะพยายามไขว่คว้าด้วยกลอุบาย
   • Highslide JS
   • 3. อดุลลัม (1 ซามูเอล 22-26)
   1. 3.1 นี่เป็นที่ซึ่งพระเจ้าทรงเริ่มสอนดาวิดในเรื่องความบาปและความอ่อนแอของดาวิด และของบรรดาคนที่มาอยู่ร่วมกับดาวิด
    3.2 เป้าหมายประการที่สองของอดุลลัมคือเพื่อเรียนรู้จักการปกครองจิตใจของตนเองในยามยากลำบาก
    ดังนั้นพระเจ้าจึงมักทรงอบรมเราในวาระของอดุลลัม เพื่อที่เราจะพร้อมรับสิ่งที่พระองค์จะทรงประทานแก่เราที่ศิโยน
    1 ซามูเอล 27-30 ดาวิดและพรรคพวกต้องหลบหนีกษัตริย์ซาอูลไปอยู่ท่ามกลางคนฟิลิสเตีย ได้รับพระคุณและพระเมตตาและการปกป้องจากพระเจ้าตลอดหนึ่งปีสี่เดือนที่เมืองศิกลาก
   • Highslide JS
   • 4. เฮโบรน-นี่เป็นขั้นที่สี่ก่อนที่จะไปถึงศิโยน (2 ซามูเอล 1-4)  (เป็นกษัตริย์เหนือ 1 ใน 12 เผ่านาน 7 ปีครึ่ง)
   1. 4.1 ดาวิดไว้ทุกข์ให้กษัตริย์ซาอูลและโยนาธานราชโอรส
    4.2 ดาวิดทูลถามพระเจ้าก่อนแม้ทราบว่าตนเองได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล2:1)
    4.3 กษัตริย์ดาวิดพอใจในสิ่งที่ตนได้รับจากพระเจ้าไม่ยอมใช้กำลังที่เหนือกว่า เพี่อครอบครองเหนืออิสราเอลทั้งหมด (1 ซามูเอล 2:1)
    4.4 กษัตริย์ดาวิดทรงไม่พอพระทัยอย่างยิ่ง ที่โยอาบลอบประหารอับเนอร์ในยามสงบ แทนน้องชายที่ถูกอับเนอร์ฆ่าในยามสงคราม (1 ซามูเอล 3:22-39)

Highslide JS

Highslide JS

5. กรุงเยรูซาเล็ม/ศิโยน  (2 ซามูเอล 5-10) กษัตริย์ดาวิดทรงมีพระชนมายุ 37-70 พรรษา

  1. 5.1 เป็นกษัตริย์ครอบครองดินแดนทั้งหมดในอิสราเอล   เหตุการณ์ที่สำคัญ
   5.2 สิ่งแรกที่ทรงกระทำคือ 2 ซามูเอล 1-4 ยึดเมืองเยบุสแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเมืองดาวิด/ศิโยน/กรุงเยรูซาเล็ม
   5.3 อัญเชิญหีบพระโอวาทมาไว้ที่กรุงเยรูซาเล็ม 2 ซามูเอล 6  ทรงปรารถนาที่จะสร้างพระนิเวศถวายพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาเรื่องอาณาจักรนิรันดรกับกษัตริย์ดาวิด 2 ซามูเอล 7
   5.4 กษัตริย์ดาวิดทรงส่งโยอาบและบรรดาขุนศึกไปกวาดล้างคนอัมโมน แต่ตนเองไม่ได้ออกนำทัพ และทรงล้มลงในบาปทรงล่วงประเวณีกับนางบัทเชบาแล้วทรงส่งอุรีอาห์สามีนางบัทเชบาให้ตายในสนามรบ
   5.5 กษัตริย์ดาวิดกลับใจและยอมรับการตีสอนของพระเจ้าอย่างหนัก ราชโอรสสองพระองค์ต้องเสียชีวิต ราชธิดาถูกพระเชษฐาต่างมารดาข่มขืน ในที่สุดกษัตริย์ดาวิดต้องทิ้งพระราชวังหนีอับซาโลม แต่ก็ได้กลับมาครอบครองบัลลังก์อีกครั้ง
   5.6 กษัตริย์ดาวิดได้ทรงครอบครองอาณาจักรอิสราเอล มีความเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง เมื่อทรงชรามากแล้ว ทรงมอบราชบัลลังให้ซาโลมอนขึ้นครองราชย์แทน

Highslide JS

Highslide JS

Powered by www.477internet.com