ชัวิตคริสเตียนพื้นฐาน –การชำระชีวิต ความคิด ด้วยพระคำ โดย บิล จอนห์สัน

น่าสนใจ ที่ บิล จอนห์นสัน จาก Bethel Church ทำพันธกิจจาก คริสตจักรท้องถิ่น ที่ส่งผลกระทบ เป็นการสร้างผู้นำไปทั่วโลก  ผู้ก่อตั้ง Super Natural School , School of Ministry, Global Legacy…etc.. มีสัปดาห์หนึ่งในเดือน สิงหาคม 2012 กลับมา ตอกย้ำความจริงพื้นฐานที่เป็นเมื่อ รากฐานที่ชีวิต ต้องมี ก่อนไปให้ไกล  เติบโตทั้งคุณภาพชีวิต และ ของประทาน รับใช้เกิดผล  ขอเชิญ ฟังได้คะ

Flash required

 

Powered by www.477internet.com