ภาพสัมมนา คจ.มิติใหม่ สงขลา

ภาพบรรยากาศ พันธกิจที่คริสตจักรมิติใหม่ จ.สงขลา 26-28 สิงหาคม 2011

 

Powered by www.477internet.com