การนมัสการอธิษฐานของเด็กๆ เดือน พค 2016

ทีมนำนมัสการเด็ก

เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเด็กๆเหล่านี้ อายุ 10-11-17 ปี ที่มารวมตัวกัน ทุกเสาร์ เริ่มรอบนมัสการ 12.00-13.00 ณ นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ

การนมัสการที่เต็มไปด้วยการทรงสถิตย์  เชิญทุกท่านทุกเสาร์ ที่ นิเวศอธิษฐานกรุงเทพได้คะ

 

 

Powered by www.477internet.com