การถ่ายทอดสดห้องอธิษฐาน ผ่าน youtube เดือนมิย

welcome screen newการถ่ายทอดสด ผ่าน youtube เริ่มเดือนมิย ท่านสามารถ เข้าทาง ยูทูบ เลือก ช่องของนิเวศอธิษฐาน หรือ เข้า บัญชี ของ Thailand House of Prayer เพื่อดูการนมัสการอธิษฐานสดได้ หรือ จาก ข้างล่าง

ถวายทรัพย์คำอธิษบายห้องอธิษฐาน

Powered by www.477internet.com