ขอบพระคุณ 2014

ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณทีมนมัสการอธิษฐานที่ร่วมกันปรนนิบัติพระเจ้า  … [more]

ขอบพระคุณ 2014 ขอบพระคุณ 2014

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

      นอกจากห้องอธิษฐาน ทางนิเวศอธิษฐานยังออกไปในชุมชน… [more]

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 1-2

ศึกษาหนังสือวิวรณ์   เพื่อทำความเข้าใจ… [more]

ศึกษาหนังสือวิวรณ์  ตอนที่ 1-2 ศึกษาหนังสือวิวรณ์  ตอนที่ 1-2

นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร?

ทำ ไม    มีการเคลื่อนไหวการอธิษฐานวิงวอน พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเคลื่อนไหวทั่วโลกในการอธิษฐาน… [more]

นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร? นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร?

Burn Internship 2:23-25 October,14

พระเจ้ากำลังทำให้เกิดการนมัสการอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน… [more]

Burn Internship 2:23-25 October,14 Burn Internship 2:23-25 October,14

Powered by www.477internet.com