เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน

Growing in Prayer เป็นวิชาที่แปล จากการสอนของ Mike… [more]

เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน เติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐาน

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

      นอกจากห้องอธิษฐาน ทางนิเวศอธิษฐานยังออกไปในชุมชน… [more]

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

ศึกษาหนังสือวิวรณ์ ตอนที่ 1-2

ศึกษาหนังสือวิวรณ์   เพื่อทำความเข้าใจ… [more]

ศึกษาหนังสือวิวรณ์  ตอนที่ 1-2 ศึกษาหนังสือวิวรณ์  ตอนที่ 1-2

นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร?

ทำ ไม    มีการเคลื่อนไหวการอธิษฐานวิงวอน พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเคลื่อนไหวทั่วโลกในการอธิษฐาน… [more]

นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร? นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร?

24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน

24 hrs of Prayer and Worship ขอเชิญชวนมาร่วมนมัสการอธิษฐาน… [more]

24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน 24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน

Powered by www.477internet.com