ฺBkkHOP ห้องอธิษฐาน เดือน กันยายน

  เพลง You give grace to the humble  และ หัวใจแห่งการนมัสการ… [more]

ฺBkkHOP ห้องอธิษฐาน เดือน กันยายน ฺBkkHOP ห้องอธิษฐาน เดือน กันยายน

นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร?

ทำ ไม    มีการเคลื่อนไหวการอธิษฐานวิงวอน พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเคลื่อนไหวทั่วโลกในการอธิษฐาน… [more]

นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร? นิเวศอธิษฐาน แตกต่างจากที่ประชุมอธิษฐาน อย่างไร?

Burn Internship 2:23-25 October,14

พระเจ้ากำลังทำให้เกิดการนมัสการอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน… [more]

Burn Internship 2:23-25 October,14 Burn Internship 2:23-25 October,14

24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน

24 hrs of Prayer and Worship ขอเชิญชวนมาร่วมนมัสการอธิษฐาน… [more]

24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน 24 ชม แห่งการนมัสการอธิษฐาน

Powered by www.477internet.com