12 ชม. นมัสการอธิษฐาน 27-28 พย.15

ทางนิเวศอธิษฐาน จัดให้มี การนมัสการอธิษฐาน… [more]

12 ชม. นมัสการอธิษฐาน 27-28 พย.15 12 ชม. นมัสการอธิษฐาน 27-28 พย.15

อธิษฐานทั้งกลางวัน กลางคืน ทำไม?

  พื้นฐาน ของ การอธิษฐาน ทั้งกลางวันกลางคืน… [more]

อธิษฐานทั้งกลางวัน กลางคืน ทำไม? อธิษฐานทั้งกลางวัน กลางคืน ทำไม?

Burn 4: 23-25 ตค 2015

ฝึกอบรม ผู้นำนมัสการ นักร้องเพลงเผยพระวจนะ… [more]

Burn 4: 23-25 ตค 2015 Burn 4: 23-25 ตค 2015

การอบรม sozo

การฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการรับใช้พระเจ้าด้วย… [more]

การอบรม sozo การอบรม sozo

อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม

การอธิษฐานที่ได้รับพลังจากชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า Prayer… [more]

อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม

Powered by www.477internet.com