นิเวศนอธิษฐานกรุงเทพ ห้องอธิษฐานเดือน กค.2014

 NEW ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ข้าจะนมัสการสรรเสริญพระเจ้า… [more]

นิเวศนอธิษฐานกรุงเทพ  ห้องอธิษฐานเดือน กค.2014 นิเวศนอธิษฐานกรุงเทพ  ห้องอธิษฐานเดือน กค.2014

Daily Devotional

 Daily Devotional : คุยกับพระเจ้า เดินกับพระเจ้า… [more]

Daily Devotional Daily Devotional

ฺBurn Internship มิย – กค 2014

Burn Internship 2014 ( June to July 2014) เพื่อผลิต นักร้องเพลงเผยพระวจนะ… [more]

ฺBurn Internship มิย – กค 2014 ฺBurn Internship มิย - กค 2014

สัมนา Burning Heart : 16-18 พค.2014

ท่านสามารถฟังไฟล์สอนย้อนหลังได้   โดยคลิกไฟล์… [more]

สัมนา Burning Heart : 16-18 พค.2014 สัมนา Burning Heart : 16-18 พค.2014

ยุคสุดท้าย จาก เพื่อนจาก IHOP : Phil Wolt

เชิญเลือกฟัง คลิก ไฟล์ ในกล่องข้างล่างคะ ท่านสามารถฟังไฟล์สอนย้อยหลังได้… [more]

ยุคสุดท้าย จาก เพื่อนจาก IHOP : Phil Wolt ยุคสุดท้าย จาก เพื่อนจาก IHOP : Phil Wolt

Powered by www.477internet.com