Merry Christmas 2018

[more]

Merry Christmas 2018 Merry Christmas 2018

THOP network

[more]

THOP network THOP network

ถ่ายทอดสด สถานีอธิษฐาน

เริ่มการออกอากาศสถานนีอธิษฐาน  ตั้งแต่… [more]

ถ่ายทอดสด สถานีอธิษฐาน ถ่ายทอดสด สถานีอธิษฐาน

อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม

การอธิษฐานที่ได้รับพลังจากชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า Prayer… [more]

อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม อธิษฐานหลั่งไหลจากชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนม

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

นอกจากห้องอธิษฐาน ทางนิเวศอธิษฐานยังออกไปในชุมชน… [more]

การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ การผสาน การนมัสการอธิษฐาน กับงานพันธกิจ

Powered by www.477internet.com